ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Μουσειοσκευές


Oι  μουσειοσκευές, έννοια που προκύπτει από τις λέξεις μουσείο + αποσκευή, είναι κινητά εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων, καθώς ποικίλο ενημερωτικό υλικό μίας θεματικής ενότητας οργανώνεται με τη μορφή βαλίτσας και δανείζεται δωρεάν σε σχολεία για μικρό χρονικό διάστημα 15 ημερών.

Οι κατάλληλα διαμορφωμένες βαλίτσες περιέχουν ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό εναλλακτικής διδασκαλίας, που επιτρέπει την εξοικείωση του μαθητή με ένα θέμα ή μουσειακό αντικείμενο και είναι σχεδιασμένες έτσι, ώστε να χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις.

Κάθε μία περιέχει πολύπλευρο εποπτικό υλικό, που περιλαμβάνει την παρουσίαση του θέματος με ψηφιακό οπτικό υλικό, ενημερωτικό έντυπο με οδηγίες για τον εκπαιδευτικό, φύλλο δραστηριοτήτων για το μαθητή, καθώς και επιπλέον υλικό, ανάλογα με την περίπτωση, όπως παιχνίδια, puzzles, βιβλίο, υλικό και προτάσεις κατασκευών και δραματοποίησης, καθώς και αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων.

Σκοπός αυτής της δράσης είναι η προβολή του πολιτισμού της περιοχής και η βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στο Μουσείο και στα Σχολεία με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

Οι επιλεγμένες θεματικές των μουσειοσκευών της ΕΦΑ Βοιωτίας παραπέμπουν σε συγκεκριμένα μνημεία και σημαντικές πτυχές του αρχαίου πολιτισμού της Βοιωτίας και ενθαρρύνουν την επίσκεψη στα Μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και στις Συλλογές της Βοιωτίας.

Δίνοντας το στίγμα της Βοιωτίας στο γενικότερο ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο, ευνοούν την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Αν και θεματικά ανεξάρτητες, οι μουσειοσκευές μπορούν να αποτελέσουν και ένα σύνολο, μέσα από το οποίο προσεγγίζεται με νέα μέσα ο πολιτισμός της αρχαίας Βοιωτίας.

Συντονισμός: Αλεξάνδρα Χαραμή, Προϊσταμένη ΕΦΑ Βοιωτίας.

Επιμέλεια μουσειοσκευών: Αθηνά Παπαδάκη, Αρχαιολόγος ΕΦΑ Βοιωτίας.

Σχεδιασμός & παραγωγή μουσειοσκευών: Πόπη Γεωργοπούλου, Εθνολόγος – Μουσειολόγος.