ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Γεωμετρικοί χρόνοι

Τη Γεωμετρική περίοδο αυτή υιοθετείται το φοινικικό αλφάβητο, συνθέτονται τα ομηρικά έπη, τίθενται τα θεμέλια της δημιουργίας της πόλης–κράτους, ιδρύονται πανελλήνια ιερά και καθιερώνονται περιοδικοί αθλητικοί αγώνες.
Η ενότητα 6 παρουσιάζει την Πρωτογεωμετρική και την Γεωμετρική περίοδο, μια ιδιαίτερα σημαντική εποχή πολιτικών και κοινωνικών μετασχηματισμών. Η κατάρρευση του μυκηναϊκού κόσμου προκάλεσε σταδιακές μετακινήσεις πληθυσμών από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά του Αιγαίου και τα μικρασιατικά παράλια. Ο γηγενής πληθυσμός της Βοιωτίας διασκορπίστηκε σε μικρές κοινότητες, ενώ το κενό εκμεταλλεύτηκαν επήλυδες από τα βόρεια, οι Βοιωτοί, οι οποίοι μετακινήθηκαν νοτιότερα και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή που πήρε το όνομά τους (Βοιωτία).
Γρήγορα επικράτησε ηρεμία και η περιοχή δεν συμμετείχε συστηματικά σε περαιτέρω αποικιστικές ενέργειες ή μετακινήσεις. Σταδιακά άρχισε η ανάκαμψη, ιδιαίτερα όταν εντάθηκαν οι εμπορικές συναλλαγές με την Ανατολή.
Προς το τέλος της Γεωμετρικής περιόδου άρχισαν να διαμορφώνονται οι πρώτες πόλεις. Στη Βοιωτία η Θήβα ξεχωρίζει πλέον από τις μικρότερες κώμες που την περιβάλλουν. Στην τέχνη βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η διακόσμηση της κεραμικής με γεωμετρικά σχήματα.
Μεγάλη ακμή γνωρίζει η βοιωτική μεταλλοτεχνία, από τα προϊόντα της οποίας ξεχωρίζουν οι χάλκινες τοξωτές πόρπες με εγχάρακτες αφηγηματικές παραστάσεις.
Στην ενότητα 6 τον επισκέπτη υποδέχεται ένα χαρακτηριστικό βοιωτικό κωδωνόσχημο ειδώλιο (Προθ. 94α). Στην προθήκη 94 εκτίθεται η εξέλιξη της κεραμικής από την Πρωτογεωμετρική έως το τέλος της Γεωμετρικής περιόδου. Η Προθήκη 95 είναι αφιερωμένη στη φημισμένη βοιωτική μεταλλοτεχνία και φιλοξενεί κοσμήματα, σφραγίδες και εξαρτήματα ένδυσης.
Στις Προθήκες 96-97 εκτίθενται αντικείμενα που σχετίζονται με τον πόλεμο, καθώς και ένας εντυπωσιακός ταφικός αμφορέας (βάθρο 18).
Στις Προθήκες 98-99 παρουσιάζονται αντικείμενα σχετικά με τη λατρεία. Ξεχωρίζει η Προθήκη 99 με κεραμική από την τελετουργική πυρά του ιερού του Ηρακλή στη Θήβα. Στα βάθρα 19-20 εκτίθενται δυο πώρινοι λέβητες από τις Πλαταιές.
Στα βάθρα 21-22 παρουσιάζονται χαρακτηριστικά σκεύη οικιακής χρήσης, και χαρακτηριστικά κοσμήματα και αγγεία καλλωπισμού αντίστοιχα στην Προθήκη 100.
Ταφικά αγγεία και έθιμα παρουσιάζονται στα βάθρα 24-26 και στις Προθήκες 101-103. Ξεχωρίζει η αναπαράσταση γυναικείας ταφής από τον τύμβο στην Καμηλόβρυση Παραλίμνης.