ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Το χωμάτινο βιβλίο των Θεσπιών

Το χωμάτινο βιβλίο των Θεσπιών

  • Απευθύνεται κυρίως στη Γ' - ΣΤ' Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου.
  • Θέμα: Αρχαία Θεσπική, Ιστορία της Αρχαίας Βοιωτίας. Από την ανασκαφή στο Μουσείο: οι επαγγελματίες της ανασκαφής και των Μουσείων. Σχεδίασε τη δική σου έκθεση. Ταφικά έθιμα της αρχαιότητας.
  • Το παρόν σε σχέση με το παρελθόν.
  • Συνάφεια: Μουσείο Θήβας, Συλλογή Θεσπιών. Θεσπιές, Τρόπαιο Λεύκτρων. Κοιλάδα των Μουσών.
  • Η αρχαία πόλη των Θεσπιών και ο ρόλος της στην αρχαία Βοιωτία, καθώς και ο τρόπος που η ιστορία μίας περιοχής αναδύεται μέσα από τις ανασκαφές αποτελούν το κεντρικό θέμα της ψηφιακής παρουσίασης, παιχνιδιών, κατασκευών και δραστηριοτήτων δραματοποίησης. Περιέχονται και αντίγραφα αγγείων.

Το υλικό στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών με την τοπική ιστορία των Θεσπιών και στην εξοικείωση με το έργο της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Υλοποιήθηκε στο έργο «Κατασκευή οδού Καναβάρη-Διασταύρωση Θεσπιών-Δομβραίνα (Κορύνη)-Θίσβη-Πρόδρομος (με παράκαμψη Δομβραίνας)», Ε.Π. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ΕΣΠΑ 2007-2013.