ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Πωλητήριο

Αναψυκτήριο

Χώρος προσβάσιμος σε ΑΜΕΑ

Ακουστικοί οδηγοί

Χώρος στάθμευσης

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Info kiosk