ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Πωλητήριο

Χώρος προσβάσιμος σε ΑΜΕΑ

Χώρος στάθμευσης

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Info kiosk

Αναψυκτήριο

Δεν παρέχεται υπηρεσία ξενάγησης. Για ξεναγήσεις απευθυνθείτε στο Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών. Τηλ. επ: 210-3220090 και 210-3229705. Ιστοσελίδα: www.tourist-guides.gr