ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Πωλητήριο

Χώρος προσβάσιμος σε ΑΜΕΑ

Χώρος στάθμευσης

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Info kiosk

Αναψυκτήριο (δε λειτουργεί)

Δεν παρέχεται υπηρεσία ξενάγησης. Για ξεναγήσεις απευθυνθείτε στο Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών. Τηλ. επ: 210-3220090 και 210-3229705. Ιστοσελίδα: www.tourist-guides.gr