ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Πωλητήριο

Χώρος προσβάσιμος σε ΑΜΕΑ

Χώρος στάθμευσης

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Info kiosk