ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Έστιν ουν τραγωδία… Το αρχαίο θέατρο και η δυναστεία των Λαβδακιδών

Έστιν ουν τραγωδία… Το αρχαίο θέατρο και η δυναστεία των Λαβδακιδών

  • Απευθύνεται κυρίως στην Β΄ βάθμια εκπαίδευση.
  • Θέμα: Αρχαίο θέατρο, Θέατρα της Βοιωτίας, τραγωδία, Ιερό Καβίρων θεών στη Θήβα, Λατρείες και θρησκευτικό συναίσθημα στην αρχαιότητα. Στοιχεία ενός αρχαίου ιερού. Άνθρωπος & φυσικό περιβάλλον.
  • Συνάφεια: Μουσείο Θήβας. Αρχαία θέατρα Βοιωτίας, στον Ορχομενό, στη Χαιρώνεια και το τελεστήριο στο Ιερό Καβίρων (Καβίριο).
  • Η γέννηση και εξέλιξη της τραγωδίας στους κλασικούς χρόνους, τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του αρχαίου θεάτρου, τα βοιωτικά αρχαία θέατρα και η θηβαϊκή δυναστεία των Λαβδακιδών που ενέπνευσε σημαντικά έργα Αθηναίων δραματουργών στην αρχαιότητα αποτελούν το κεντρικό θέμα ψηφιακής παρουσίασης, παρουσίασης σε κάρτες, επιτραπέζιου παιχνιδιού και άλλων δραστηριοτήτων.
  • Περιέχονται αντίγραφα θεατρικών προσωπείων, κάρτες ερωτήσεων, επιτραπέζιο παιχνίδι, υλικό δραματοποίησης κ.α.

Το υλικό στοχεύει στη γνωριμία με το αρχαίο θέατρο και την τραγωδία, μία μοναδική έκφανση πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην αρχαία Ελλάδα και στη σχέση του με την αρχαία Βοιωτία. Το αρχαίο θέατρο έχει τις ρίζες του στη λατρεία του Διονύσου στη Βοιωτία, ενώ ως περιεχόμενο, μερικά από τα γνωστότερα παγκοσμίως έργα τραγωδίας  αφορούν ήρωες από τους μυθολογικούς κύκλους και τη δυναστεία των Λαβδακιδών της Βοιωτίας (Οιδίπους, Αντιγόνη, Επτά επί Θήβας).

Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Β’ Φάση Επανέκθεσης Προϊστορικών, Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών» ΕΣΠΑ, Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013