ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Οι Κόρες της Τανάγρας

Οι Κόρες της Τανάγρας

  • Απευθύνεται κυρίως στη Γ' - ΣΤ' Δημοτικού, Α΄Γυμνασίου.
  • Θέμα: αρχαία κοροπλαστική, πήλινα ειδώλια «Ταναγραίες». Αρχαιοκαπηλεία.
  • Συνάφεια: Μουσείο Σχηματαρίου, Μουσείο Θήβας, Τανάγρα.
  • Τα ονομαστά πήλινα ειδώλια της Τανάγρας αποτελούν το κεντρικό θέμα ενός εικονογραφημένου παραμυθιού με ηχογραφημένη αφήγηση, ψηφιακής παρουσίασης και δραστηριοτήτων δραματοποίησης. Επίσης περιέχονται πιστά αντίγραφα Ταναγραίων Κορών, υφάσματα για αρχαιοελληνική ενδυμασία, καλούπια για κατασκευή ειδωλίων, κ.α.

Το υλικό στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών με την αρχαία Τανάγρα, τις τεχνικές κατασκευής και τα ιδιαίτερα αισθητικά στοιχεία των Ταναγραίων κορών. Παράλληλα προσβλέπει στην εξοικείωση με την αρχαιοελληνική ενδυμασία και στην ευαισθητοποίηση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υλοποιήθηκε με χορηγία της εταιρείας Coca - Cola 3E.