ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Οι "Φίλοι του Μουσείου"

Ο «Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Θηβών» είναι ένα αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2014, με σκοπό την προβολή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών και την ηθική και υλική συμπαράσταση στο έργο του. Το καταστατικό του υπογράφεται από 58 ιδρυτικά μέλη.

Το έμβλημα του Συλλόγου

Το έμβλημα του συλλόγου είναι εμπνευσμένο από πήλινο σφράγισμα με επιγραφή σε Γραμμική Β γραφή που προέρχεται από τη Θήβα (ΜΘ 9911). Χρονολογείται στον 13ο αι. π.Χ., εποχή της μέγιστης ακμής του μυκηναϊκού ανακτορικού πολιτισμού, και συνόδευσε την αποστολή ενός χοίρου από την βοιωτική επαρχία προς τη Θήβα, πιθανώς με σκοπό αυτός να χρησιμοποιηθεί, μαζί με άλλα ζώα που εστάλησαν μαζί του, σε μεγάλο συμπόσιο που οργανώθηκε εκεί από την ανακτορική εξουσία της πόλης. Η επιγραφή απαρτίζεται από τρία συλλαβογράμματα που σχηματίζουν τη λέξη te-qa-de, δηλαδή Θήβασδε (te-qa + de), από το όνομα δηλαδή της πόλης και το πρόσφυμα –δε, δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό τον προορισμό της αποστολής του ζώου. Πρόκειται για μοναδική μαρτυρία που, εκτός των άλλων, δείχνει ότι η πόλη της Θήβας διατηρεί αναλλοίωτο το όνομά της για τουλάχιστον είκοσι τρεις αιώνες.

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. Από τα μέλη του Δ.Σ. έξι είναι αιρετά, ενώ ένα, ο Προϊστάμενος του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών, μετέχει ex officio σε αυτό ως μέλος. Το Δ.Σ. έχει τη διοίκηση, τη διαχείριση και την εκπροσώπηση του Συλλόγου.
 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Φίλοι του Μουσείου Θηβών
Θρεψιάδου 1, Θήβα, 32 200

Τηλέφωνο: +30 22 620 23559
Κινητό: +30 69 45135021
FAX: +30 22 620 81431

E-mail: info@fmth.gr
Website: www.fmth.gr