ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Ο Θησαυρός της Καδμείας

Ο Θησαυρός της Καδμείας

  • Απευθύνεται κυρίως στην Γ-ΣΤ΄ Δημοτικού & Α΄ Γυμνασίου.
  • Θέμα: Μυκηναϊκό ανάκτορο των Θηβών, ανακτορικά εργαστήρια, Γραμμική Β γραφή. Βασικά χαρακτηριστικά μυκηναϊκών χρόνων.
  • Συνάφεια: Μουσείο Θηβών. Αρχαιολογικοί χώροι Θηβών: «Καδμείο», «Δωμάτιο Θησαυρού», «Οπλοθήκη».
  • Το μυκηναϊκό ανάκτορο των Θηβών, τα χαρακτηριστικά στοιχεία της μυκηναϊκής διοίκησης, οικονομίας και η πρώτη ελληνική γραφή σε συλλαβογράμματα (Γραμμική Β΄) αποτελούν το κεντρικό θέμα της ψηφιακής παρουσίασης, παρουσίασης σε κάρτες, ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού και άλλων δραστηριοτήτων.

Περιέχονται αντίγραφα μυκηναϊκών αγγείων και ειδωλίων, κάρτες παρουσίασης, επιτραπέζιο παιχνίδι, φύλλο εργασίας κ.α.

Το υλικό στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών με παιχνιώδη και δημιουργικό τρόπο με τις σημαντικές πτυχές του μυκηναϊκού πολιτισμού μέσα από την παρουσίαση της πόλης των Θηβών κατά το 14-13ο αι. π.Χ., καθώς το μυκηναϊκό κέντρο της Καδμείας ήταν εξίσου σημαντικό με αυτό των Μυκηνών.

Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Β’ Φάση Επανέκθεσης Προϊστορικών, Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών» ΕΣΠΑ, Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013