ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Ο Κώδων από το Καβίρειο

Ο Κώδων από το Καβίρειο

  • Απευθύνεται κυρίως στην Γ'- ΣΤ' Δημοτικού & Α' Γυμνασίου.
  • Θέμα: Ιερό Καβίρων θεών στη Θήβα, Λατρείες και θρησκευτικό συναίσθημα στην αρχαιότητα. Στοιχεία ενός αρχαίου ιερού. Άνθρωπος & φυσικό περιβάλλον.
  • Συνάφεια: Μουσείο Θήβας. Ιερό Καβίρων (Καβίριο).
  • Το Ιερό των Καβίρων στη Θήβα αποτελεί το κεντρικό θέμα της ψηφιακής παρουσίασης, ενός επιδαπέδιου παιχνιδιού και άλλων δραστηριοτήτων. Περιέχονται αντίγραφα Καβιρικών αγγείων, puzzles, κάρτες ερωτήσεων, κ.α.

Το υλικό στοχεύει στη γνωριμία με πτυχές της καθημερινής και θρησκευτικής ζωής των ανθρώπων της Θήβας του 5ου αιώνα π.Χ., αλλά και με τον ιδιαίτερο τύπο των καβιρικών αγγείων και άλλων ευρημάτων που ήρθαν στο φως σε αυτό το Ιερό.

Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος διακρατικής συνεργασίας FIRESENSE, 7nthFPW, 2009-2013.