ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Bυζαντινοί, Δυτικοί, Οθωμανοί

Το υλικό του σάκου προτείνει ένα υπόβαθρο ιστορικών και αρχαιολογικών στοιχείων για τη Βοιωτία από την πρώιμη βυζαντινή περίοδο ως την ίδρυση του νέου Ελληνικού κράτους, χρονική διάρκεια που ερμηνεύει και η έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών. Ταυτόχρονα όμως είναι και μία αφορμή για γνωριμία με ιστορικά γεγονότα και αρχαιολογικά ευρήματα, συνεισφέροντας στην καλλιέργεια ιστορικής νοοτροπίας για την προσέγγιση του παρελθόντος.

Πιο συγκεκριμένα, το υλικό είναι κατάλληλο για διαφορετικές ηλικίες, ευχάριστο και νοηματικά εύκολα προσαρμόσιμο ώστε να το επεξεργαστούν σχολικές τάξεις, εξωσχολικές ομάδες αλλά και οικογένειες. Το υλικό του μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από διαφορετικούς χρήστες, καθώς δεν αποτελεί ένα ενιαίο σώμα θεματικά. Ακόμη και μεμονωμένοι επισκέπτες του μουσείου μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. 

Ο δανειστικός σάκος περιέχει:

  1. Χρονολόγιο της ιστορίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών συνδυαστικά με γεγονότα της ιστορίας της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (πολύπτυχο έντυπο).
  2. Παιχνίδι ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 6 παικτών ή 6 ομάδων. Βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα και αρχαιολογικά ευρήματα της Βυζαντινής Βοιωτίας που παρουσιάζονται στην έκθεση (επιτραπέζιο ταμπλώ, έξι πιόνια).
  3. Βιβλιαράκι, με οδηγίες για τον σάκο, με τις ερωτήσεις του επιτραπέζιου, θεματικά κείμενα για την προσέγγιση πτυχών του βυζαντινού πολιτισμού και ιδέες για σχετιζόμενες δράσεις.
  4. Μικρογραφία του Βιβλίου του Πύργου Σαιντ Ομέρ, που βρίσκεται εντός του μεσαιωνικού μνημείου στην αυλή του μουσείου.
  5. Συνοδευτικό στο Βιβλίο του Πύργου Σαιντ Ομέρ οδηγό για ενήλικες με ιδέες για δράσεις που υποστηρίζουν το ιστορικό του πύργου, την αντίστοιχη ενότητα στο μουσείο και την επίσκεψη στην έκθεση τεκμηρίωσης στο ίδιο το μνημείο (ιδέες δράσεων για κάθε αιώνα του βιβλίου, ιστορικά και λογοτεχνικά κείμενα κ.ά.). 
  6. Δύο ολιγόλεπτα βίντεο σχετικά με το μεγάλο βυζαντινό ψηφιδωτό του μουσείου και τις εργασίες αποκατάστασης του Πύργου.

 

Ο σάκος είναι εύχρηστος και μεταφέρεται εύκολα. Ένας σάκος θα περιμένει πάντα τις ομάδες επισκεπτών στο μουσείο, ώστε να παίξουν στις αίθουσες, στον διπλανό Πύργο Σαιντ Ομέρ ή και στο Δικαστικό Μέγαρο της Θήβας, όπου ειδικά διαμορφωμένος χώρος με κατάλοιπα βυζαντινής γειτονιάς.

 

Θέμα: Η Βοιωτία από τα βυζαντινά χρόνια ως το 1830: ιστορικά γεγονότα και αρχαιολογικά ευρήματα.

Προτεινόμενοι χώροι: Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών (αίθουσες 9-10), Μεσαιωνικός Πύργος Σαιντ Ομέρ (αυλή μουσείου), Αρχαιολογικός χώρος Δικαστικού Μεγάρου Θηβών.

Προτεινόμενοι χρήστες: σχολικές τάξεις (τελευταίες Δημοτικού και Γυμνάσιο), εξωσχολικές ομάδες, οικογένειες.

Ποσότητα σάκων: 6 προς δανεισμό

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΑΚΟΥ:

Επιμέλεια Σχεδιασμού και Παραγωγής: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

Κείμενα – Εκπαιδευτικές Δράσεις: Μαρία-Νίκη Κουτσούκου

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Εριφύλη Αράπογλου – εν arte atelier

Επιστημονική Επιμέλεια: Νίκος Κοντογιάννης, Αθηνά Παπαδάκη, αρχαιολόγοι ΕΦΑ Βοιωτίας

 

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ 2007-2013 «Β΄ Φάση Επανέκθεσης Προϊστορικών-Κλασικών & Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας»