ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Γενικά

Ομαδικές επισκέψεις

Οι ομαδικές κρατήσεις (από 15 έως 50 άτομα) γίνονται μέσω τηλεφώνου στο 22620 27913, Τρίτη έως Παρασκευή, 9:00 έως 14:00.

 

Σχολεία

Για σχολικές επισκέψεις είναι απαραίτητη η κράτηση μέσω τηλεφώνου στο 22620 27913, Τρίτη έως Παρασκευή, 9:00 έως 14:00.

 

Άτομα με Αναπηρία

Για την καλύτερη εξυπηρέτησε των ατόμων με αναπηρία συστείνεται να ειδοποιείται το Μουσείο τουλάχιστον μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη.

 

Βεστιάριο

Το βεστιάριο βρίσκεται στον ισόγειο χώρο του Μουσείου, όπου οι επισκέπτες υποχρεούνται να αφήνουν τα σακίδιά τους και τυχόν ογκώδη αντικείμενα. Το Μουσείο δεν φέρει ευθύνη για εύθραυστα ή πολύτιμα αντικείμενα που φυλάσσονται στο βεστιάριο.

 

Δικαίωμα φωτογράφησης | βιντεοσκόπησης

Η φωτογράφηση χωρίς φλας και η βιντεοσκόπηση των εξωτερικών χώρων και των εκθέσεων του Μουσείου επιτρέπεται δωρεάν, εφόσον οι φωτογραφίες δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς.

Για πραγματοποίηση επαγγελματικής φωτογράφησης, κινηματογράφησης ή βιντεοσκόπησης στο Μουσείο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαιτείται η έκδοση άδειας και η καταβολή τελών υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Η άδεια χορηγείται μετά από συμπλήρωση σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, σε ειδικά έντυπα που διατίθενται στη Γραμματεία της ΕΦΑ Βοιωτίας.

 

Κατοικίδια

Η είσοδος κατοικίδιων ζώων στους εσωτερικούς χώρους του Μουσείου δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται η πρόσβαση σε σκύλους οδηγούς που συνοδεύουν άτομα με αναπηρίες.