ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Επικοινωνία

Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Θρεψιάδου 1, Πλ. Κεραμοπούλου, 322 00, Θήβα

Τηλέφωνο: +30 22620 27913, +30 22620 23559

Fax: +30 22620 81431, +30 22620 81434

Email: efavio@culture.gr