ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Ο μεσαιωνικός πύργος

Στην αυλή του μουσείου δεσπόζει σήμερα ο μεσαιωνικός πύργος που θεωρείται ότι έχει κτιστεί στα τέλη του 13ου αιώνα από τον άρχοντα Νικόλαο Β΄ Σεντ Ομέρ (1258-1294), στην οικογένεια του οποίου είχε παραχωρηθεί ως προίκα από τους ηγεμόνες του Δουκάτου των Αθηνών η μισή πόλη της Θήβας.

Αποτελεί το καλύτερα διατηρημένο τμήμα της μεσαιωνικής οχύρωσης της Θήβας, έχει ορθογώνια κάτοψη και το ύψος του φτάνει τα 14 μέτρα. Αρχικά διέθετε τρεις τουλάχιστον ορόφους, από τους οποίους σώζονται σήμερα οι δύο πρώτοι. Για λόγους προστασίας η είσοδος βρισκόταν στον πρώτο ορόφο και η πρόσβαση τόσο σε αυτόν, όσο και στα υπόλοιπα επίπεδα γινόταν με ξύλινες κλίμακες.

Ο πύργος στα τέλη του 19ου αιώνα χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή. Στους τοίχους του ισογείου διατηρούνται σχέδια των φυλακισμένων, όπου καταμετρούν την άγνωστη σε εμάς ποινή τους.

Οι πρόσφατες εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου έφεραν στο φως σημαντικά αρχαιολογικά δεδομένα, ενώ στο πλαίσιό τους διαμορφώθηκε σύντομη έκθεση με θέμα τη λειτουργία του κτηρίου, καθώς επίσης των διάσπαρτων πύργων σε ολόληρη την ύπαιθρο της Βοιωτίας, τοπόσημων μέχρι σήμερα της περιοχής.