ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

02.07.2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 3 /2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (1)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 3 /2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

CPV: 45261910-6 , 45261900-3, 98395000-8