ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

19.03.2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 1 /2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

CPV 90910000-9

ΤΜΗΜΑ Α: Καθαριότητα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών. Καθαριότητα του Αρχαιολογικού Μουσείου Χαιρώνειας. Καθαριότητα του Αρχαιολογικού Μουσείου Σχηματαρίου.

ΤΜΗΜΑ Β: Καθαριότητα μοναστηριακού συγκροτήματος Ι. Μονής Οσίου Λουκά.