ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Τμήμα της βυζαντινής Πόλης-Δικαστήρια

.