ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Τμήμα της αρχαίας πόλης-Συνεδριακό κέντρο

Πλατεία Αγίου Γεωργίου

Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου το 1984 αποκαλύφθηκαν ευρήματα που φανερώνουν την ιστορική συνέχεια του χώρου. Στον 12ο αι. μ.Χ. ανήκει τμήμα μεγάλου δημόσιου ορθογώνιου κτηρίου με παραστάδες στους τοίχους του και κιονοστοιχία κατά μήκος του κεντρικού του άξονα. Εξωτερικά στη νοτιοανατολική γωνία του είναι ενσωματωμένος ένας μεγάλος κυκλικός συλλέκτης ομβρίων, ενώ παράλληλα με τη δυτική πλευρά του βρίσκεται ένας μεγάλος κτιστός αγωγός.

Κάτω από το βυζαντινό αυτό κτήριο ανασκάφηκε τμήμα ορθογώνιου κτηρίου κλασικών χρόνων (5ος -4ος αι. π.Χ. Τα ευρήματα που προέρχονται από το σημείο αυτό δείχνουν ότι μάλλον εδώ βρισκόταν, όπως ήδη προαναφέραμε, ένα από τα σημαντικότερα ιερά της αρχαίας Θήβας, το Θεσμοφόριο της Δήμητρας. Πρόκειται για πλήθος μικρών πήλινων αναθημάτων, σαν και αυτά που έχουν βρεθεί και σε άλλα Θεσμοφόρια ανά την Ελλάδα, τα οποία χρονολογούν τη λειτουργία του ιερού ήδη από τους αρχαϊκούς χρόνους (6ος αι. π.Χ.). Περιλαμβάνουν κυρίως μικρά ειδώλια γυναικών που κρατούν υδρίες, ομοιώματα γουρουνιών και φιδιών και άλλα λατρευτικά σύμβολα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι, ωστόσο, η διαπίστωση ότι η λατρεία στο χώρο αυτό, άγνωστο αν γινόταν προς τιμήν της Δήμητρας ή κάποιας άλλης θεότητας, ανάγεται ήδη στους μυκηναϊκούς χρόνους (13ος αι. π.Χ.). Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από την ανακάλυψη ενός μεγάλου μυκηναϊκού στρώματος καταστροφής, μέσα στο οποίο βρέθηκαν χάλκινες λόγχες δοράτων, τμήμα υφάσματος σε πλήθος κουμπιών από στεατίτη, καθώς και κεφάλι από πήλινο τροχήλατο ειδώλιο, το οποίο είχε σαφή λατρευτική χρήση, καθώς όμοιά του έχουν βρεθεί μόνο στο λεγόμενο Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών.