ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

21.06.2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (1)

                          ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους το email της υπηρεσίας (efavio@culture.gr) δεν λειτουργεί προσωρινά. Μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με την ΕΦΑ Βοιωτίας στο email efavioyppoa@gmail.com