ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

07.10.2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2021-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας ενημερώνει το κοινό ότι προχωρεί στην υλοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικώνπρογραμμάτωνστα Μουσεία και τις Συλλογές αρμοδιότητός τηςγια το σχολικό έτος 2021-2022. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα διεξάγονται μετά από προγραμματισμό και συνεννόηση με το υπεύθυνο προσωπικό και λαμβάνοντας υπόψιν κάθε φορά τους ισχύοντες κανονισμούς υγιεινής και πρωτόκολλα ασφαλείας για την διασπορά του κορωνοϊού.

Εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 1 έως 2 ωρών θα υλοποιούνται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών σε τακτική βάση από τον Οκτώβριο 2021μέχρι τις 25 Ιουνίου 2022, ενώ μετά από συνεννόηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου.

Ημέρα διεξαγωγής: Πέμπτη. Ώρα: 10.00-12.00. Αριθμός συμμετεχόντων: 1 σχολικό τμήμα -αυστηρά μέχρι 25 άτομα. Πιθανόν να απαιτηθεί διαχωρισμός σε μικρότερες ομάδες για την αποφυγή συνωστισμού. Υποχρεωτική η χρήση μάσκας από όλους τους συμμετέχοντες. Υποχρεωτική η τήρηση των οδηγιών υγιεινής της ΕΦΑ Βοιωτίας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων, με σκοπό τη γνωριμία των μαθητών με διαφορετικές πτυχές του πολιτισμού της Βοιωτίας και την εξοικείωση με το ευρύτερο μουσειακό περιβάλλον, με ευχάριστο και βιωματικό τρόπο.Επίσης οργανώνονται ειδικά προγράμματα για ομάδες ατόμων με αναπηρία και άλλες ειδικές κοινωνικές ομάδες, σε συνεννόηση με το προσωπικό του Μουσείου Θηβών.

Προσφερόμενα προγράμματα

-Ανακαλύπτοντας το παρελθόν. (Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου)

-Ηρακλής. Ένας ήρωας γεννιέται στη Θήβα. (Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών)

-Σε αρμονία με τη φύση. Κατ΄ αρετήν ζην.(Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών)

-Ο κήπος με τα αγάλματα.(Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών)

-Μεγαλώνοντας στη Βοιωτία:Αρχαία Παιχνίδια (Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών)

Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πιθανόν να διαφοροποιείται από την περιγραφή στην ιστοσελίδα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες υγιεινής για την αποφυγή διασποράς της νόσου covid-19.

Δανειστικές Μουσειοσκευές

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας διαθέτει επιπλέον μία σειρά μουσειοσκευών(μουσειοβαλίτσες) για δωρεάν δανεισμό στα σχολεία και αξιοποίηση εντός των σχολικώναιθουσών από τους εκπαιδευτικούς με τα εξής θέματα:

-Οι κόρες της Τανάγρας.

-Ο Κώδων από το Καβίρειο.

-Το χωμάτινο βιβλίο των Θεσπιών.

-Ο θησαυρός της Καδμείας.

-Έστιν ουν τραγωδία. Το αρχαίο θέατρο και η δυναστεία των Λαβδακιδών.

-Βυζαντινοί, Δυτικοί, Οθωμανοί.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των προγραμμάτων, για τις παρεχόμενεςδανειστικές μουσειοσκευές, οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς, καθώς και επιπλέον βοηθητικό εκπαιδευτικό και ψηφιακό υλικό διατίθενται στην ιστοσελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, για να δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή στα οργανωμένα σχολικά εκπαιδευτικά μας προγράμματα και για το δανεισμό των εκπαιδευτικών μουσειοσκευών της ΕΦΑ Βοιωτίας.

Πληροφορίες:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας: 2262023559. https://mthv.gr

Υπεύθυνοι για το δανεισμό μουσειοσκευών και για τη διεξαγωγή προγραμμάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών:

Αθηνά Παπαδάκη, αρχαιολόγος, Ιωάννα Μωραΐτου, συντηρήτρια. Τηλ. επικοινωνίας:2262023559

Υπεύθυνη για τη διεξαγωγή προγραμμάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου: Γεωργία Ψαρρού, συντηρήτρια.Τηλ. επικοινωνίας: 2262059813, 2262058220