ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

14.09.2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ COVID-19 (ΦΕΚ 4206/Β/12-09-2021)

Από τις 13-09-2021 μέχρι τις 31-03-2021, οι επισκέπτες εισέρχονται στο Μουσείο κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο των παρακάτω εγγράφων:

Α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, ή

Β) πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο  θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, ή

Γ) αποτελέσματος του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊούCOVID-19 (RAPIDTEST), το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός 48 ωρών ή PCRtest εντός 72 ωρώνπριν την είσοδο στο χώρο, ή

συνδυαστικά προς:

Δ) αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας προς τα ανωτέρω υπό Α) έως Γ).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά υπό Α) έως Γ), επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή, είτε ηλεκτρονικά, μέσω κινητής συσκευής του επισκέπτη, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής CovidFreeGR, του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (ΦΕΚ 118/Α). Εναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πιστοποιητικά ελέγχονται σε έγχαρτη  μορφή.

Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από 12 ετών και άνω. Οι ανήλικοι από 5 έως 11 ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) τελευταίου εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει γονέας ή κηδεμόνας.