ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

03.10.2022

ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας ενημερώνει το κοινό ότι ξενικά στην υλοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα Μουσεία και τις Συλλογές αρμοδιότητάς της από την 12 Οκτωβρίου 2022. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα διεξάγονται μετά από προγραμματισμό και συνεννόηση με το υπεύθυνο προσωπικό και λαμβάνοντας υπόψιν κάθε φορά τους ισχύοντες κανονισμούς υγιεινής για την διασπορά του κορωνοϊού.
Εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 1 έως 2 ωρών θα υλοποιούνται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών σε τακτική βάση από τις 12 Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 09 Ιουνίου 2023, ενώ μετά από συνεννόηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου το ίδιο χρονικό διάστημα.
Ημέρα διεξαγωγής: Τετάρτη. Ώρα: 10.00-12.00. Αριθμός συμμετεχόντων: 1 σχολικό τμήμα -αυστηρά μέχρι 25 άτομα. Πιθανόν να απαιτηθεί διαχωρισμός σε μικρότερες ομάδες για την αποφυγή συνωστισμού. Υποχρεωτική η τήρηση των οδηγιών υγιεινής της ΕΦΑ Βοιωτίας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων, με σκοπό τη γνωριμία των μαθητών με διαφορετικές πτυχές του πολιτισμού της Βοιωτίας και την εξοικείωση με το ευρύτερο μουσειακό περιβάλλον, με ευχάριστο και βιωματικό τρόπο.

Προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα
-Ανακαλύπτοντας το παρελθόν (Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου)
-Ηρακλής. Ένας ήρωας γεννιέται στη Θήβα (Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών)
- Παίζοντας στην Αρχαία Θήβα (Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών)
-Συντηρώντας το παρελθόν στο παρόν (Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου)

Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαφοροποιείται από την περιγραφή στην ιστοσελίδα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες υγιεινής για την αποφυγή διασποράς της νόσου covid-19.

Δανειστικές Μουσειοσκευές
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας διαθέτει επιπλέον μία σειρά μουσειοσκευών (μουσειοβαλίτσες) για δωρεάν δανεισμό στα σχολεία και αξιοποίηση εντός των σχολικών αιθουσών από τους εκπαιδευτικούς με τα εξής θέματα:
-Οι κόρες της Τανάγρας.
-Ο Κώδων από το Καβίρειο.
-Το χωμάτινο βιβλίο των Θεσπιών.
-Ο θησαυρός της Καδμείας.
-Έστιν ουν τραγωδία. Το αρχαίο θέατρο και η δυναστεία των Λαβδακιδών.
-Βυζαντινοί, Δυτικοί, Οθωμανοί.
Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των προγραμμάτων, για τις παρεχόμενες δανειστικές μουσειοσκευές, οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς, καθώς και επιπλέον βοηθητικό εκπαιδευτικό και ψηφιακό υλικό διατίθεται στην ιστοσελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών για να δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή στα οργανωμένα σχολικά εκπαιδευτικά μας προγράμματα και για το δανεισμό των εκπαιδευτικών μουσειοσκευών της ΕΦΑ Βοιωτίας.

Πληροφορίες:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας: 2262023559. https://mthv.gr
Υπεύθυνοι για το δανεισμό μουσειοσκευών και για τη διεξαγωγή προγραμμάτων στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών:
Έφη Κουρούνη, αρχαιολόγος, Εύη Τσώτα, αρχαιολόγος, Σοφία Περλεπέ, αρχαιολόγος
Τηλ. επικοινωνίας: 2262023559.
Υπεύθυνη για τη διεξαγωγή προγραμμάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου: Γεωργία Ψαρρού, συντηρήτρια.
Τηλ. επικοινωνίας: 2262059813, 2262058220.