ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

27.03.2020

Εξυπηρέτηση Κοινού - Εξαιτίας νέων μέτρων

Σε συνέχεια της απόφασης για το κλείσιμο των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τους επισκέπτες, αποφασίστηκε με την υπ'αριθμ. ΥΑ ΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/ 150620/ 619/ 12233/ 11986/ 4309/ 24.03.2020, η πλήρης αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από την Πέμπτη 26-03-2020 έως και την Παρασκευή 10-04-2020 σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για όλο το Ελληνικό Δημόσιο.


Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θα εξυπηρετούν το κοινό μόνο σε εξαιρετικές κατεπείγουσες περιπτώσεις κατόπιν ραντεβού, το οποίο θα πιστοποιείται με e-mail ή επιστολή της δημόσιας υπηρεσίας προς τον πολίτη που έχει αιτηθεί και εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού εξ’ αποστάσεως.