ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Σε αρμονία με τη φύση… Κατ’ αρετήν ζην

Τίτλος προγράμματος: Σε αρμονία με τη φύση... Κατ΄αρετήν ζην...

Κοινό:  Δημοτικό, Γυμνάσιο

Χώρος διεξαγωγής: Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου

Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες (10.00- 12.00)

Αριθμός παιδιών: 25 (μέγιστος ανά ομάδα)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: κάθε Πέμπτη. Απαραίτητη η προσυνεννόηση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 226208 80945 email: efavio@culture.gr

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Εξοικείωση με την έννοια του παρελθόντος και με τη ζωή και την τέχνη.

Άσκηση της παρατηρητικότητας.

Μάθηση μέσα από το παιχνίδι.

Συλλογικότητα και συνεργασία μέσα από την εργασία σε ομάδες.

Ο μουσειακός χώρος γίνεται προσιτός στα παιδιά, καθιστά την επίσκεψη εποικοδομητική, πολύπλευρη και ευχάριστη εμπειρία και ενισχύει γνωστικές δεξιότητες μέσα από το παιχνίδι και τις δημιουργικές δραστηριότητες.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γνωριμία με τα παιδιά.

Μέσα από την παρουσίαση αφίσας ή /και powerpoint τα παιδιά θα μάθουν πώς η φύση αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας στην αρχαιότητα, πως η ζωή σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους και τις εποχές ήταν απαιτούμενο για την επιβίωση, και πώς γινόταν αξιοποίηση κατά το δυνατόν των δώρων της φύσης, χωρίς να πετιέται τίποτα.

Αναφορά σε θεότητες –προστάτιδες της φύσης, της ευφορίας της γης, της βλάστησης κλπ. (Δήμητρα, Κόρη, ) Σχετικές γιορτές κλπ.

Παρουσίαση του αγροτικού ιερού στον Ορχομενό, αφιερωμένου σε γυναικείες θεότητες της Φύσης, σχετικές με τη βλάστηση και αφιερώματα με σχετικό θέμα. (Μουσείο Χαιρώνειας).

Παρουσίαση των βάσεων των αγαλμάτων των Μουσών, από το ιερό των Μουσών στην Κοιλάδα των Μουσών στον Ελικώνα. Ανάγνωση των επιγραμμάτων. Ερμηνεία για τη στάση και την απεικόνιση των Μουσών πάνω σε αυτές. Σχόλια για το ρόλο τους και την ερμηνεία των οπών ως υποδήλωση φύσης… (Μουσείο Θηβών)

Επίσης παρουσιάζεται πώς τα φυτά αποτελούσαν πηγή έμπνευσης για τη διακόσμηση αγγείων, κοσμημάτων, γλυπτών, κλπ.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα παιδιά, με συζήτηση και ερωτήσεις.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τα παιδιά θα συμμετέχουν σε τρεις δράσεις.

Η πρώτη δουλειά για τους «Μικρούς Αρχαιολόγους», θα είναι να περιηγηθούν με τον αρχαιολόγο στο Μουσείο ή στον κήπο του Μουσείου και να βρουν αρχαία αντικείμενα με φυτικά θέματα.

Η δεύτερη δράση κάνει τα παιδιά «Μικρούς Ερευνητές», όπου αυτά έχουν το ρόλο του επιστήμονα, που θα προσπαθήσει να ταυτίσει τα φυτικά θέματα με αληθινά φυτά, από επιλεγμένες εικόνες που θα δοθούν.

Η τρίτη δράση κάνει τα παιδιά «Μικρούς Καλλιτέχνες» θα συμμετέχουν σε δημιουργικές-εικαστικές δραστηριότητες, όπου θα επιλέξουν το φυτικό μοτίβο και θέμα που τους άρεσε και θα το κατασκευάσουν ή θα το ζωγραφίσουν.  

 

Αξιολόγηση, εντυπώσεις και συμπεράσματα

Ο εκπαιδευτικός που συνοδεύει τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συμπληρώσει ένα δελτίο αξιολόγησης του προγράμματος.

Παράλληλα τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν μαζί μας τις εντυπώσεις τους από το πρόγραμμα.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παρουσίαση φυλλαδίου με εκπαιδευτικές δραστηριότητες.