ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Οι μυκηναϊκές σφραγίδες του Μεδεώνα

Τίτλος προγράμματος: Οι μυκηναϊκές σφραγίδες του Μεδεώνα

Κοινό:  Δημοτικό, Γυμνάσιο

Χώρος διεξαγωγής: Αρχαιολογική Συλλογή Διστόμου

Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες (10.00- 12.00)

Αριθμός παιδιών: 25 (μέγιστος ανά ομάδα)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: κάθε Πέμπτη. Απαραίτητη η προσυνεννόηση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 226208 80945 email: efavio@culture.gr

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός του προγράμματος, το οποίο διοργανώνει η Θ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, είναι η εξοικείωση των παιδιών με τη μυκηναϊκή τέχνη και ιδιαίτερα με τις μυκηναϊκές σφραγίδες.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Αρχαιολογικός Χώρος του Φωκικού Μεδεώνα είναι γνωστός κυρίως για την ακρόπολη των ιστορικών χρόνων. Ωστόσο, ο λόφος των Αγίων Θεοδώρων, η σημερινή ονομασία της περιοχής, που κάποτε ευημερούσε η αρχαία πόλη του Μεδεώνα, είχε κατοικηθεί από τους πρώιμους προϊστορικούς χρόνους. Τα σπουδαία ευρήματα του Μεδεώνα αποτελούν μόνιμα εκθέματα της Αρχαιολογικής Συλλογής Διστόμου.

Με οδηγό τις μοναδικές μυκηναϊκές σφραγίδες που έχουν βρεθεί σε αυτή την αρχαία πόλη του Κορινθιακού κόλπου, τα παιδιά θα κάνουν ένα ταξίδι στο χρόνο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί δημιουργικό παιχνίδι, όπου θα κατασκευάσουν και θα δημιουργήσουν τις δικές τους σφραγίδες εμπνευσμένες από τις αρχαίες παραστάσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (τάξεων Γ’, Δ’ , Ε’ και ΣΤ’). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί δύο ώρες (120 λεπτά) και δε γίνεται διακοπή για διάλειμμα.

 

Αξιολόγηση, εντυπώσεις και συμπεράσματα

Ο εκπαιδευτικός που συνοδεύει τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συμπληρώσει ένα δελτίο αξιολόγησης του προγράμματος.

Παράλληλα τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν μαζί μας τις εντυπώσεις τους από το πρόγραμμα.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παρουσίαση φυλλαδίου με εκπαιδευτικές δραστηριότητες.