ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Ο κήπος με τα αγάλματα

Τίτλος προγράμματος: Ο κήπος με τα αγάλματα

Ηλικία παιδιών: Δημοτικό, Γυμνάσιο

Χώρος διεξαγωγής: αύλειος χώρος Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας

Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες (10.00- 12.00)

Αριθμός παιδιών: 25 (μέγιστος ανά ομάδα)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: κάθε Πέμπτη. Απαραίτητη η προσυνεννόηση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 226208 80945 email: efavio@culture.gr

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διδαχή μέσα από την περιήγηση.

Εξοικείωση των παιδιών με τα λίθινα μνημεία, γλυπτά, αρχιτεκτονικά μέλη και επιγραφές.

Αναγνώριση και συλλογή πληροφοριών για τη ιδιωτική και δημόσια ζωή των αρχαίων χρόνων, μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων.

Μάθηση μέσα από το παιχνίδι.

Συλλογικότητα και συνεργασία μέσα από την εργασία σε ομάδες.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γνωριμία με τα παιδιά

Παρουσίαση των διαφορετικών αντικειμένων και μνημείων από λίθο και μάρμαρο, τεχνικές, συμβολισμοί και σημασία τους. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα παιδιά, με συζήτηση και ερωτήσεις. Περιήγηση στα σχετικά εκθέματα στην αυλή του Μουσείου Θηβών.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, σχεδιάζουν και χρωματίζουν ένα θέμα επιλογής τους, εμπνευσμένο από την έκθεση ή από τη σύγχρονη ζωή. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η κάθε ομάδα θα επιλέξει έναν αφηγητή, ο/η οποίος/α θα παρουσιάσει στο σύνολο των παιδιών το έργο της ομάδας και το περιεχόμενο της ιστορίας που δημιούργησαν.

Αξιολόγηση, εντυπώσεις και συμπεράσματα

Ο εκπαιδευτικός που συνοδεύει τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συμπληρώσει ένα δελτίο αξιολόγησης του προγράμματος.

Παράλληλα τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν μαζί μας τις εντυπώσεις τους από το πρόγραμμα.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παρουσίαση φυλλαδίου με εκπαιδευτικές δραστηριότητες.