ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Τίτλος προγράμματος: Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Ηλικία παιδιών: Δημοτικό, Γυμνάσιο

Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες

Αριθμός παιδιών: 25 (μέγιστος ανά ομάδα)

Ώρες διεξαγωγής: 10.00 - 12.00 πμ

Χώρος διεξαγωγής: Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Ημέρα διεξαγωγής: κάθε Πέμπτη. Απαιτείται προσυνεννόηση

Tηλ. Επικοινωνίας: 22620 80945

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Εξοικείωση με την έννοια του παρελθόντος και με τις έννοιες της αρχαιολογικής πρακτικής.

Άσκηση της παρατηρητικότητας.

Μάθηση μέσα από το παιχνίδι.

Συλλογικότητα και συνεργασία μέσα από την εργασία σε ομάδες.

Ο μουσειακός χώρος γίνεται προσιτός στα παιδιά, καθιστά την επίσκεψη εποικοδομητική, πολύπλευρη και ευχάριστη εμπειρία και ενισχύει γνωστικές δεξιότητες μέσα από το παιχνίδι και τις δημιουργικές δραστηριότητες.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γνωριμία με τα παιδιά

Παρουσίαση της δουλειάς του αρχαιολόγου και του συντηρητή αρχαιοτήτων με τη χρήση εποπτικού υλικού (ppt παρουσίαση). Μέσα από την παρουσίαση τα παιδιά θα μάθουν ότι τα αντικείμενα μπορούν να μας πληροφορήσουν για το παρελθόν, ενώ θα εξοικειωθούν με έννοιες της αρχαιολογικής πρακτικής, όπως "στρωματογραφία", "ανασκαφή", καθώς και με όρους, όπως "αρχαίος", "αρχαιολόγος", "συντηρητής". Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα παιδιά, με συζήτηση και ερωτήσεις.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 3 ενότητες. Τα παιδιά θα χωριστούν σε τρεις ισάριθμες ομάδες. Η πρώτη ομάδα «Μικροί Αρχαιολόγοι», θα έχουν τον ρόλο του αρχαιολόγου και θα συμμετέχουν σε ανασκαφή, που γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένα ξύλινα κουτιά με χώμα. Εκεί τα παιδιά ανακαλύπτουν ολόκληρα και σπασμένα αντικείμενα, αντίγραφα αυθεντικών, τα οποία τα καταγράφουν σε ανασκαφικό ημερολόγιο και έπειτα τα τοποθετούν σε σακουλάκια, όπως γίνεται και σε μια πραγματική ανασκαφή. Η δεύτερη ομάδα «Μικροί Συντηρητές», θα έχουν το ρόλο του συντηρητή αρχαιοτήτων, όπου θα καθαρίσουν και θα συγκολλήσουν «σπασμένα αντικείμενα» (εκμαγεία και αντίγραφα). Η τρίτη ομάδα «Μικροί Καλλιτέχνες» θα συμμετέχουν σε δημιουργικές-εικαστικές δραστηριότητες, όπου θα κατασκευάσουν αντίγραφα ειδωλίων της μυκηναϊκής εποχής από τη Βοιωτία και θα μπορέσουν να τα διακοσμήσουν με χρώματα. Μετά με την εναλλαγή ρόλων όλα τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν όλες τις ενότητες.

 

Αξιολόγηση, εντυπώσεις και συμπεράσματα

Ο εκπαιδευτικός που συνοδεύει τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συμπληρώσει ένα δελτίο αξιολόγησης του προγράμματος.

Παράλληλα τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν μαζί μας τις εντυπώσεις τους από το πρόγραμμα.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παρουσίαση φυλλαδίου με εκπαιδευτικές δραστηριότητες.